Tvorbu, se kterou vás chci seznámit a prostřednictvím této prezentace nabídnout, je má vlastní a zabývám se jí přibližně od roku 2000. Moje touha tvořit a tvořit konkrétně šperky, se mi odkryla při první návštěvě Latinské Ameriky. Konkrétně pak v Mexiku, kde jsem se učil mým prvním krokům při tvorbě a učím se nepřetržitě. Po několika prvních letech jsem se dostal až k mým mistrům a současným přátelům, Miguelovi a Lili, žijícím v San Cristobalu de las casas. Jim vděčím za inspiraci a zručnost kterou jsem v tomto řemeslu postupně nabyl a časem si rozvinul tvorbu vlastní. Mojí inspirací jsou sny, se kterými se dělím a přenáším je do každodenního života člověka právě prostřednictvím mé práce. Prezentované výrobky jsou současnou výslednicí mojí práce a osobního vkladu do pochopení vztahu člověka k sobě, ke kráse, k prostředí ve kterém žije. Nabídka se organicky mění. Jednotlivé šperky si můžete u mne objednat na zakázku. Vašemu přání pro vytvoření originálního šperku mimo tuto nabídku rád vyjdu vstříc.